Etcetera Voor Jou

Doel

Het doel van Etcetera Voor Jou is kinderen en ouders te ondersteunen bij het zoeken naar, contact houden met en bemiddeling tussen hulpverlening, school, kind en ouders. De insteek is om de jeugdhulpverlening efficiënter in te zetten binnen gezinnen en scholen, hier controle op te houden door als casemanager op te treden en daarnaast te zorgen voor betere communicatie tussen jeugdhulpverlening, trainers, scholen en gezin.

De stap vooraf, het in kaart brengen van de problematiek van het kind/gezin en advies geven over de juiste hulpverlening. Er is ook een mogelijkheid om hierbij ondersteuning te krijgen. Bij welke hulpverlening heeft uw kind/gezin het meeste baat? Hoe gaan we die hulpverlening inzetten en hoe zorgen we dat, als de hulpverlening helpt, dit ook thuis en in de school ingezet kan worden. Het is fijn, als een bepaalde aanpak thuis werkt, dat deze voortgezet kan worden op school en andersom.

 

Missie

De uitdaging die ik zie is om u en alle betrokkenen te leren denken in oplossingen in plaats van in problemen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin u zit, maar is deze situatie niet een mooi beginpunt voor de ontdekkingsreis die we samen aangaan? Een ontdekkingsreis waarin een ieder leermomenten ervaart en deze weet toe te passen in het leven. Hierdoor klim je op je persoonlijke ladder steeds een stapje omhoog.

En iedereen die betrokken is bij deze ontdekkingsreis kan hier een aandeel aanleveren, zodat niet alleen iedereen een stapje hoger op de persoonlijke ladder komt, maar vooral dat we de gezamenlijke kennis zo goed laten samen werken dat de stappen op de ladder voor uw kind makkelijker te nemen zijn.

 

Pedagogische visie

Als je kinderen wilt opvoeden tot zelfstandige wezens, stel ze dan in staat zelf oplossingen te zoeken voor problemen en conflicten. Hiervoor moet je wel weten wat het kind aan problemen ervaart en wat het kind wil.

De aanpak van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon (1918-2002) is gebaseerd op zijn overtuiging dat gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. Hij werd wereldwijd beroemd met zijn boek 'Luisteren naar kinderen', waarin hij uitlegt hoe opvoeders en kinderen beter met elkaar kunnen communiceren zonder dat volwassenen daarbij hun macht misbruiken.

De theorie: actief luisteren


Communicatie gaat vaak mis, doordat volwassenen niet goed begrijpen wat een kind wil. Als je actief luistert (en kijkt) kun je erachter komen waar het probleem ligt. Je probeert vervolgens te verwoorden wat de behoefte, het probleem of het gevoel van het kind is. Hierdoor voelt een kind zich begrepen en geaccepteerd. Vervolgens kun je een oplossing voor het probleem suggereren, of het kind helpen zelf een oplossing te zoeken. Door deze manier van communiceren toon je respect voor elkaar.

Bron: Vroom, M., 'Vernieuwende pedagogen', in: 'Kinderopvang', nr. 12, december 2003, p. 25

 

Doelgroep

Etcetera Voor Jou bied geen therapie, maar kan wel therapeutische waarde hebben. Er zijn voor kinderen en ouders met problemen waarvoor geen officiële hulpverlening noodzakelijk is, maar die wel een steun in de rug kunnen gebruiken.

Zoals bijvoorbeeld:
• Ouders die niet precies weten wat het probleem veroorzaakt bij hun kind;
• Ouders die niet weten wat voor hulp hun kind precies nodig heeft;
• Kinderen en ouders die niet weten waar ze de juiste hulp kunnen vinden;
• Ouders die te weinig communicatie zien tussen alle betrokkenen;
• Ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken voor opvoed vraagstukken


Website gemaakt door:  Meesters ICT

Iets over mij

Etecetera Voor Jou is geboren vanuit de wens om sneller kinderen te kunnen helpen en om voldoende handvaten te krijgen om hun probleem om te zetten in een positieve ervaring.

Het gevoel dat dit nodig is komt voort uit ervaring. Ik heb de afgelopen 18 jaar gewerkt en/of stage gelopen in kinderdagverblijven, BSO's, regulier basisonderwijs, Speciaal Basis Onderwijs, Speciaal Onderwijs cluster 3/4 en Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3/4.

Ik heb hier stage gelopen en/of gewerkt in de rollen van:
• pedagogisch medewerker
• onderwijsassistente
• groepsleerkracht
• gespecialiseerd leerkracht
• Remedial Teacher

In de afgelopen jaren heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd om me te specialiseren in het te signaleren en vervolgens het aan te bieden van de hulp/aanpak die mijn leerlingen nodig hebben.
Vaak geeft een kind heel duidelijk aan wat hij/zij nodig heeft, soms iets minder duidelijk. Het snel vinden en handelen van/naar deze behoeftes is de belangrijkste factor als het erom gaat een kind zich goed te laten voelen. En een kind dat zich goed voelt zal zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen moet het kind zich goed voelen. Zolang dit niet het geval is, hier ben ik van overtuigd, zal een kind niet volledig tot bloei kunnen komen.

Weet u niet welke hulp uw kind nodig heeft, vind u de communicatie niet optimaal tussen de diverse instanties, denkt u dat er teveel of te weinig ingezet wordt om uw kind zo goed mogelijk verder te helpen? Dan wil ik u helpen!

Marloes van Erp-Heidekamp


Website gemaakt door:  Meesters ICT

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u mij per mail of via het contactformulier bereiken. Er wordt dan een afspraak voor een telefonische intake gemaakt. De telefonische intake is gratis. Na dit gesprek plannen we een afspraak in voor een eerste gesprek.

Een eerste gesprek duurt ongeveer een uur. Het doel is om tijdens een kort hulptraject u voldoende handvaten te bieden om zelf verder te kunnen. Insteek is om het kind bij het proces te betrekken en het is dus de bedoeling dat het kind ook bij het gesprek aanwezig is. Mochten er hier bezwaren tegen zijn, dan is in overleg mogelijk om gesprekken met alleen de ouders en/of alleen het kind te houden.

Het tarief voor een gesprek ligt op €20,-. De kosten zijn doelbewust laag gehouden om de mogelijkheid geholpen te worden voor een grotere groep binnen bereik te houden. Daarnaast bied ik ook de mogelijkheid tot e-counseling. Bij e-counseling verloopt, op de telefonische intake na, het gehele proces via de digitale omgeving.